Fruu.bg

 • Цялостен дизайн на визията
 • Изграждане и оптимизация на анимациите
 • Оптимизация за скорост
 • Визуални ефекти  – дим, движение, ефекти при появяване и др.

Robotsolar.eu

 • Цялостен дизайн на визията
 • Изграждане и оптимизация на анимациите
 • Оптимизация за скорост
 • Визуални ефекти  – дим, движение, ефекти при появяване и др.

IVB.bg

 • Работа по съвместен проект
 • Редизайн
 • Адаптация и оптимизиране
 • Цветови филтри и ефекти

IVB.bg

 • Работа по съвместен проект
 • Цялостно изграждане на дизайн
 • Оптимизация на изображения
 • Миграция на съдържание
 • Цветови филтри и ефекти