Разгледайте част от изпълнените от нас проекти. Всеки сайт е изработен по индивидуален дизайн и е с персонализирана функционалност, съобразена с дейности на фирмата, нейната идентичност и формат на онлайн присъствието. Можем да ви помогнем за изграждането на вашия онлайн проект – можете да сте част от целия процес или да се оставите на нашия опит, за да получите готов продукт без да е нужно да сте специалисти!

Fruu.bg

 • Цялостен дизайн на визията
 • Изграждане и оптимизация на анимациите
 • Оптимизация за скорост
 • Визуални ефекти  – дим, движение, ефекти при появяване и др.

Solarrobotsystem.com

 • Цялостен дизайн на визията
 • Изграждане и оптимизация на анимациите
 • Оптимизация за скорост
 • Визуални ефекти  – дим, движение, ефекти при появяване и др.

IVB.bg

 • Работа по съвместен проект
 • Редизайн
 • Адаптация и оптимизиране
 • Цветови филтри и ефекти

Българска Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ)

 • Работа по съвместен проект
 • Цялостно изграждане на дизайн
 • Оптимизация на изображения
 • Миграция на съдържание
 • Цветови филтри и ефекти

bymilenko.com

 • Дизайн и визия
 • Персонална анкета
 • Оптимизация за скорост
 • Цветови филтри и ефекти

PROGen

 • Работа по съвместен проект
 • Цялостно изграждане на дизайн
 • Оптимизация на изображения
 • Миграция на съдържание
 • Цветови филтри и ефекти

И още над 40 завършени проекта.